Skip to content

Newsroom

Delningsbart certifikat

Aivatons integration med Learnifier

Aivaton är glada att meddela vårt samarbete med Learnifier, en av Nordens ledande plattformar för digital utbildning. Genom detta samarbete kan vi erbjuda delningsbara certifikat till alla som genomför kurser på Learnifiers plattform. Detta nya tillägg är ett exempel på hur vi kombinerar vår tekniska expertis med innovativa lösningar för att förbättra det digitala lärandet.

Fördelar med delningsbara certifikat:

  • Erkännande av Kunskap: Efter avslutad kurs kan användare erhålla ett certifikat som bekräftar deras nya kunskaper och färdigheter.
  • Professionell Utveckling: Dessa certifikat kan vara till hjälp vid karriärutveckling, eftersom de kan visas upp för arbetsgivare och inkluderas i professionella portföljer.
  • Delning i Nätverk: Certifikaten är designade för att enkelt delas på sociala nätverk eller professionella plattformar som LinkedIn, vilket gör det möjligt för användare att visa upp sina prestationer och utvidga sitt professionella nätverk.
  • Motivation och Engagemang: Att erhålla ett certifikat kan fungera som en motivation för användarna och uppmuntra dem till fortsatt lärande och utveckling.
  • Digital Tillgänglighet: Då certifikaten är digitala, är de alltid tillgängliga online, vilket innebär att användaren enkelt kan nå och visa upp sina meriter var som helst och när som helst.

Genom Aivatons samarbete med Learnifier tar vi ett steg framåt för att ytterligare stärka vikten av kontinuerligt lärande och att ge våra användare de verktyg de behöver för att framgångsrikt navigera i sina karriärer och utbildningsmål. Vi ser fram emot de många möjligheter som detta samarbete öppnar upp för nuvarande och framtida Learnifier-användare.

Utforska Learnifier

Besök Learnifier för att lära dig mer om att optimera digital utbildning.